מלגת סיוע במכללה האקדמית נתניה
האקדמית נתניה
על סמך מצב סוציואקונומי
תאור המלגה: המלגה ניתנת לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית נתניה על סמך מצב סוציו אקונומי. יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל, וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום.

טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן להוריד מאתר במכללה במועדים שיפורטו בתחילת שנה"ל, ע"ג לוחות המודעות.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 600
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: כ-900,000
פרטי התקשרות
האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה טלפון: 09-8607777
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום