מלגת בני העיר נתניה
האקדמית נתניה
לסטודנטים במכללה האקדמית נתניה
תאור המלגה: מלגה מטעם המכללה בשיעור 5% (ע"פ אישור העירייה) ומלגה נוספת בגובה 2.5% הניתנת מטעם עיריית נתניה. הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים ע"י העירייה. קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין, ולגור בעיר נתניה לפחות ב- 5 השנים האחרונות.

מועד ההגשה יפורסם בתחילת שנת הלימודים ותשובה תינתן כחודש אחרי ההגשה.

פרטי התקשרות
האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה טלפון: 09-8607777
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום