מלגות שיקום שכונות עג'מי
סטודנטים תושבי עג'מי שגרים בשכונות שיקום
תאור המלגה: הקרטריונים לקבלת המלגה: תושבי עג'מי הלומדים, מעל 20 שעות שבועיות, תחום אשר יכול לתרום לקהילה, על הסטודנט להביא אישורי הכנסה. כמו כן על הסטודנטים לתרום כשעתיים בשבוע לקהילה.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 10
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: 40,000
למועד הגשת מלגה: 31/10/2011 - 02/10/2011
ותאריך קבלת תשובה: 01/11/2011 - 29/12/2011
טלפון: 03-5080898
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום