קרן ע"ש ד"ר אריגו ויונטי לתואר ראשון, שני ושלישי
סמינרים ועבודות מחקר בנושאי: תולדות הציונות, ההתיישבות, קק"ל
תאור המלגה: מטרות הקרן: פרסים למחקר בתואר מוסמך ודוקטורט בנושאים ספציפיים.

* נדרשות המלצות.
* גובה המלגה: 3,500 ש"ח.
* לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן.
* חוזר מופץ לכלל האוניברסיטאות המחקריות.
* מקבלי הפרסים נקבעים ע"י ועדות אקדמיות מיוחדות המוקמות מחדש מידי שנה.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 2
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: 7,000 ₪
פרטי התקשרות
ת.ד: 7283 ירושלים, 91072 טלפון: 6583578-02
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום