מלגות סיוע באוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
על רקע מצב כלכלי
תאור המלגה: ועדת המלגות של האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות סיוע ללימודים לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ולתלמידי בית-הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה. מלגות סיוע מוענקות על סמך מצב כלכלי ומשפחתי של הסטודנט תוך התייחסות לכלל מבקשי המלגות. שיקולים נוספים המובאים בחשבון הם: היקף העבודה, היקף הלימודים, הישגים בלימודים, שירות צבאי או שירות לאומי וכדו'.
הענקת מלגות סיוע ללימודים נעשית באמצעות שוברי הרשמה לקורסים עתידיים. סטודנט שהגיע לשמ"א לא יהיה זכאי למלגה.

טלפון: 09-7782222
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום