מלגות ספורט באוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
למצטיינים בפעילויות ספורט
תאור המלגה: סטודנטים יכולים להיות מועמדים לקבלת מלגות הצטיינות בספורט, בתנאי שהם עומדים בדרישות אלה:
1. סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה עד סוף הסמסטר שבו מתקיימות התחרויות.
2. רשומים לקורס אקדמי אחד לפחות בסמסטר שבו מתקיימים הדיונים של ועדת הספורט.
3. ניצלו את כל המלגות שקיבלו בעבר.
4. הצטיינות בתחרויות ספורט אישיות ו/או קבוצתיות, על-פי קריטריונים שקובעת ועדת הספורט באוניברסיטה הפתוחה.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 51
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: כ-100,000 שקלים
טלפון: 09-7782222
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום