חשבונאות - המרכז האקדמי למשפט ועסקים
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מלגה על בסיס ציונים גבוהים
תאור המלגה: למתקבלים תנתן מלגה על בסיס ציון פסיכומטרי:
* בעלי פסיכומטרי בציון 650 - 700 זכאים להנחה של 30% משכ"ל (לשנה הראשונה בלבד) כלומר סך של 7,170 ש"ח.
* בעלי פסיכומטרי בציון של 701 יהיו זכאים להנחה של 50% משכ"ל (לשנה הראשונה בלבד) כלומר סך של 11,950 ש"ח.

פרטי התקשרות
בן-גוריון 26, למשלוח דואר: ת.ד. 852 מגדלי ויטה, בני ברק, 51108 טלפון: 03-6000800
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום