פר"ח - המכללה האקדמית נתניה
האקדמית נתניה
מלגת חונכות
תאור המלגה: מידע ניתן לקבל ע"י פניה אל אגודת הסטודנטים במכללה 09-8607722 או באמצעות האתר www.perach.org.il. הרשמה באתר פר"ח באינטרנט.

פרטי התקשרות
האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה טלפון: 09-8607777
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום