מלגות סיוע - הדסה
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
מכללת הדסה ירושלים
תאור המלגה: קיימות מספר תכניות סיוע. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע עד לסכום של 6000 ₪ לשנה"ל תשע"ו.
סטודנטים המקבלים מלגת סיוע מחויבים בפעילות חברתית בקהילה.

לוח זמנים ואופן הגשת הבקשה למלגה:
סטודנטים חדשים (שנה א) - עד 5/11/15.
סטודנטים ותיקים - עד 15/7/15.

* להגשת הבקשה יש לקבוע פגישה עם צופית חיים, יועצת המכללה דרך מזכירות דיקנט הסטודנטים.

* טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים: 02-6291324, דוא"ל: etti@hadassah.ac.il.

פרטי התקשרות
הנביאים 37, ירושלים טלפון: 02-6291934
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום