מלגות לסטודנטים חדשים
האוניברסיטה הפתוחה
על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים
תאור המלגה: הנהלת האוניברסיטה הפתוחה החליטה על מהלך חסר תקדים בהשכלה הגבוהה הישראלית של חלוקת 1,000 מלגות לימודים בהקף של 2,000,000 ₪ לסטודנטים חדשים, על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים. עד היום הוענקו מלגות לסטודנטים שהוכיחו הצלחה לפחות בקורס ראשון באוניברסיטה, ומהלך זה נועד לאפשר גם לכאלו חדשים שהמחסום הכלכלי מנע מהם להתחיל לימודים באוניברסיטה הפתוחה הזדמנות להשכלה גבוהה.

המלגה הינה למימון לימודים של קורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה. סטודנט שיצליח בקורס יקבל מלגה נוספת להמשך לימודיו בסמסטר העוקב. יוזכר כי לאוניברסיטה הפתוחה יכולים להתקבל כל סטודנט או סטודנטית, הנגישות ללא תנאי קבלה (אין הכרח בתעודת בגרות או בבחינה הפסיכומטרית) ועליהם להוכיח עצמם בלימודים בפועל.

הסינון האקדמי מבוצע בהתאם לעמידה בבחינות ובמטלות האקדמיות לאורך הלימודים, וכך נשמרת הקפדה על איכות התואר וההקפדה האקדמית. בדיקנט הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה הכינו הליך מקוצר להגשת בקשה וקבלת מילגה הכרוך בבירוקרטיה המינימלית הדרושה להוכחת הזכאות.

מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 1,000
סה"כ סכומים בש"ח לחלוקה השנה: 2,000,000 ₪
טלפון: 09-7782222
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום