*מלגות פר"ח
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
מכללת הדסה ירושלים
תאור המלגה: פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנט במלגה בגובה של עד 5200 ₪. סטודנטים שיחנכו במסגרת פר"ח וגם יקבלו מלגת סיוע מהמכללה יהיו פטורים מביצוע שעות הפעילות של המכללה בקהילה (בהתאם לתקנון המלגות).

* המידע ניתן כשירות לסטודנטים. אין למכללה אחריות על הפרסומים באתרים השונים ועל המלגות עצמן.
**פרטים נוספים והרשמה באתר: www.perach.org.il.
**טלפון פר"ח, מינהלת ירושלים: 02-5322651, דוא”ל perachjer@perach.org.il.

פרטי התקשרות
הנביאים 37, ירושלים טלפון: 02-6291911
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום