M.Teach מלגות לאקדמאים הלומדים לתואר שני בתכנית
המכללה האקדמית בית ברל
תאור המלגה: לסטודנטים המתקבלים לתכנית ה-M.Teach. (תואר שני + תעודת הוראה בשנתיים).

גובה המלגה:
- הלוואה מותנית למימון שכ"ל + מלגות נוספות.

* טל"ח.
** התנאים הקובעים לקבלת המלגה מפורטים בתקנון המכללה.
*** בכפוף להנחיות משרד החינוך.

פרטי התקשרות
המכללה האקדמית בית ברל, בית ברל טלפון: 09-7476333
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום