מלגות לסטודנטים בתכנית מצוינים בחינוך ובהוראה
המכללה האקדמית בית ברל
תאור המלגה: לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים המתקבלים לתכנית המצוינים בחינוך ובהוראה של משרד החינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון B.Ed. או B.Ed.F.A.

גובה המלגה:
- פטור מלא משכ"ל למשך 3 שנים.
- מלגות קיום שנתיות.
- קיצור משך הלימודים ל- 3 שנים.

* טל"ח.
** התנאים הקובעים לקבלת המלגה מפורטים בתקנון המכללה.
*** בכפוף להנחיות משרד החינוך.

פרטי התקשרות
המכללה האקדמית בית ברל, בית ברל טלפון: 09-7476333
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום