מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון
המכללה האקדמית בית ברל
תאור המלגה: לסטודנטים מצטיינים המתקבלים לתכנית "צמרות" של המכללה האקדמית בית ברל.

גובה המלגה:
- כ- 4,000 ₪ לשנה + קיצור משך הלימודים.

* טל"ח.
** התנאים הקובעים לקבלת המלגה מפורטים בתקנון המכללה.
*** בכפוף להנחיות משרד החינוך.

פרטי התקשרות
המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל טלפון: 09-7476333
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום