מלגות הרשמה לסטודנטים לתואר שני - הדסה
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
תאור המלגה: מכללה האקדמית הדסה מעניקה מלגות בהיקף של עד חצי שכר לימוד למתקבלים לתואר שני בחוגים מדעי הראיה והאופטומטריה, הפרעות בתקשורת ומדעי המחשב העומדים בתנאי הסף הבאים:
- בחוג למדעי הראיה והאופטומטריה (לסטודנטים שיתחילו את לימודיהם בפברואר 2016)
גובה המלגה ותנאי קבלתה יפורסמו בהמשך.
- בחוג להפרעות בתקשורת (לסטודנטים שייתחילו את לימודיהם באוקטובר 2015) - מלגה בגובה 5000 ש"ח לבעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 85 ומעלה.
- בחוג למדעי המחשב (לסטודנטים שייתחילו את לימודיהם באוקטובר 2015) - מלגה בגובה 5000 ש"ח לבעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון של 82 ומעלה.

קבלת המלגה אינה מותנית במצבו הכלכלי של הסטודנט או בקבלת מלגה ממקור אחר ואינה מחייבת פעילות בקהילה. היקף המלגות מותנה ו/או יחסי להיקף הלימודים. העומדים בתנאי המלגה יקבלו הודעה על זכאותם למלגה במכתב הקבלה למכללה.

* טלפון מינהל הסטודנטים 02-6291944/5/6, דוא”ל registration@hadassah.ac.il.

פרטי התקשרות
הנביאים 37, ירושלים טלפון: 02-6291911
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום