מלגת דקן - לסטודנטים באקדמי/ הנדסאים/ מכינה
אוניברסיטת אריאל בשומרון
מלגת דקן - לסטודנטים באקדמי/ הנדסאים/ מכינה
תאור המלגה: תאריכי הגשת מלגה לשנת הלימודים התשע"ו מועד הגשת המלגות יפתח: י"ז באלול התשע"ה 01/09/2015 ויסתיים לסטודנטים בשנה א': י"ח בכסלו התשע"ו 30/11/2015, לסטודנטים בשנים ב' ואילך: י"ט בחשון התשע"ו 01/11/2015.

לתשומת לבך! - באפשרותך להגיע לפגישה אישית לאחר מילוי הבקשה המקוונת. הקריטריונים לזכאות נקבעים עפ"י סדר קדימות הבא: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מס' נפשות, גובה שכר לימוד, מצב בריאותי, יתרת פיקדון צבאי ועוד. הקריטריונים ניתנים לשינוי בהתאם להחלטת הועדה.סטודנט/ית שברשותו/ה יתרת פיקדון צבאי נכון לשנה"ל הנוכחית בגובה 2,000 ₪ ומעלה (שנוצלה/תנוצל בשנה זו) , סיכוייו/ה לקבלת מלגה, יופחתו באופן משמעותי.

פרטי התקשרות
קריית המדע, אריאל טלפון: 1-800-660-660
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום