מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי המשך-הפקולטה לאמנויות המדרשה
המכללה האקדמית בית ברל
תאור המלגה: לסטודנטים הלומדים בתכנית לימודי ההמשך במדרשה לאמנות בעלי הישגים גבוהים בלימודיהם.

* טל"ח.
** התנאים הקובעים לקבלת המלגה מפורטים בתקנון המכללה.
*** בכפוף להנחיות משרד החינוך.

פרטי התקשרות
המכללה האקדמית בית ברל, בית ברל טלפון: 09-7476333
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום