מלגות מעורבות בקהילה - הדסה
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
תאור המלגה: המכללה מעודדת את הסטודנטים לפעול בתכניות חברתיות, המקנות תחושת נתינה ועזרה לזולת ומממשות את עקרון השותפות והעזרה ההדדית.

רבות מהתכניות, המיועדות לסטודנטים משנים מתקדמות, מתבססות על יכולות מקצועיות ולימודיות הנרכשות בעת הלימודים במכללה.

השתתפות בתכניות אלה מזכה את הסטודנטים במלגות מעורבות בקהילה בהיקפים שונים (ועד לכמחצית מגובה שכר הלימוד).

שותפים לחלק מהתוכניות קרן גרוס, קרן ירושלים וקרן קציר.

הגשת מועמדות למלגות מעורבות בקהילה תתבצע החל מחודש אוגוסט 2015.
פרטים ישלחו לסטודנטים באמצעות מערכת המידע.

* טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים 02-6291324 | דוא”ל etti@hadassah.ac.il.

פרטי התקשרות
הנביאים 37, ירושלים טלפון: 02-6291911
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום