מלגות דיקן - הדסה
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
תאור המלגה: מלגה לסטודנטים על הישגים אקדמיים שהושגו בשנה החולפת.
ממוצע הציונים הוא ממוצע משוקלל על פי נקודות זכות. ציוני כל הקורסים שהסטודנט למד בשנה הרלוונטית נלקחים בחשבון בחישוב הממוצע
על מניין נקודות הזכות בחישוב הממוצע למלגה להיות לפחות 80 אחוז מתכנית לימודים מלאה בשנתון המתאים בחוג בו הסטודנט לומד.
גובה המלגה יחסי להיקף שכר הלימוד האישי של הסטודנט בשנה בה מוענקת המלגה.
מלגת הצטיינות מוענקת ל- 5% מהסטודנטים עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל שנה ובכל חוג, ובתנאי שהממוצע גבוה מ- 85.
מלגת הצטיינות יתרה מוענקת ל- 2% מהסטודנטים עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל שנה ובכל חוג, ובתנאי שהממוצע גבוה מ- 95.

טלפון: 02-6291324
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום