מלגות מצטיינים לתואר שני
המרכז האקדמי פרס
המרכז האקדמי פרס
תאור המלגה: המלגה מיועדת למצטייני תואר ראשון שירשמו לתואר שני במרכז האקדמי פרס, יקבלו מלגת מצטיינים בסך 2,000 ₪.
בקטגוריה זו, מועמדים שלא למדו תואר ראשון בתחום כמותי והצטיינו בתחומם, יקבלו הנחה בגובה 50% מקורסי ההשלמה הנדרשים לתואר השני ולא יהא כפל הנחות. מצטיינים יוגדרו ככאלה ע"ס קביעת המוסד בתואר הראשון כמצוין בדיפלומה.

רחוב הנביאים 8, רחובות
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום