מלגות על בסיס סוציו-אקונומי
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
תאור המלגה: המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מעניק מטעמו מלגות על בסיס כלכלי. המועד להגשת הבקשות מפורסם מדי שנה על גבי לוחות המודעות במרכז האקדמי ובאתר האינטרנט. על מגיש הבקשה למלא טופס מיוחד, לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ולהעבירם למזכירות. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. ועדת המלגות תבדוק כל בקשה לפי מפתח עדיפויות. הדיון בבקשה יתבסס על מצבו הכלכלי המיוחד של הסטודנט לאחר בדיקתו. תשלום המלגה ייעשה על ידי זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט ע”ח התשלומים האחרונים.

* המלגה מיועדת לסטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בלבד.
* המלגות יינתנו לסטודנטים הלומדים תכנית מלאה בלבד.
* מידע נוסף על הקריטריונים לקבלת המלגות יימסר במדור ייעוץ ורישום.

פרטי התקשרות
רחוב המרגוע 5, הוד השרון טלפון: 09-7750333
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום