מלגות למועמדים מצטיינים במרכז הבינתחומי הרצליה
המרכז הבינתחומי הרצליה
לבעלי הישגים גבוהים בפסיכומטרי ובבגרות
תאור המלגה: מלגות מצטיינים לסטודנטים ולמועמדים, ניתנות ללימודים בתואר ראשון או שני, על פי החלטתה של ועדת המלגות. מקבלי המלגות יהיו זכאים לקחת חלק בפעילויות העשרה אקדמיות ייחודיות המתקיימות במרכז הבינתחומי, בהתאם לנהוג בכל בית ספר.

מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון, בעלי פסיכומטרי 700 ומעלה, וממוצע בגרות משוקלל 100 לפחות, יהיו זכאים למלגת לימודים בסך 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה. זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה בציון 88 ומעלה או בהכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים הקודמת לשנה בה תינתן המלגה.

פרטי התקשרות
המרכז הבינתחומי הרצליה, מנהל רישום וקבלה, ת.ד 167 הרצליה טלפון: 09-9527200
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום