קרן המלגות של המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה
קרן לסטודנטים הלומדים לימודי תרבות, חברה וכלכלה
תאור המלגה: המילגה תינתן לסטודנטים הלומדים משנה שניה לתואר ראשון ושני, בתחומי לימוד תרבות, חברה וכלכלה.

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום